Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

MrsSilencia
9732 2599 500
Reposted byelewinea elewinea

February 24 2015

MrsSilencia
MrsSilencia
7338 56da 500
Jeleń - mural, Łódź, ul. Łąkowa 10.
Reposted frommhsa mhsa viagreenrose greenrose
MrsSilencia

Po około półtora roku zmagań z lekarzami, w końcu, dowiedziałam się, że nie mam ani tętniaka, ani guza ani nic zagrażającego mojemu życiu czy mózgowi.

Uff...

January 12 2015

3075 d1b5 500
Reposted fromerial erial viasimsowa simsowa
MrsSilencia
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę,w której majtki pasują do stanika, wiedz ze to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromresort resort viasimsowa simsowa
MrsSilencia
0001 bf70 500

July 02 2014

MrsSilencia
6991 8dcd
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viab-foolish b-foolish
MrsSilencia
5123 20e8
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viapetro petro
MrsSilencia
4980 fe90 500
Reposted fromJonae Jonae viaShingomur Shingomur
MrsSilencia
4582 ec5d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaredsth redsth
MrsSilencia
Reposted frommorphine morphine viapetro petro
MrsSilencia
0687 347a 500
Reposted fromroxxx roxxx viagreenrose greenrose
2584 c345
MrsSilencia
Reposted fromflauscheria flauscheria viagreenrose greenrose
MrsSilencia
5992 13b5
Reposted fromewelinaggg ewelinaggg viagreenrose greenrose
MrsSilencia
Reposted fromgoaskalice goaskalice viagreenrose greenrose
MrsSilencia
0116 e7c3 500
Reposted fromscorpix scorpix viagreenrose greenrose
1498 01f7
Reposted fromekelias ekelias viagreenrose greenrose

May 15 2014

Reposted fromweheartit weheartit viadice dice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl